Wat is Aikido?

Aikido is een Japanse verdedigingskunst. Net als judo en jujutsu, kent aikido worpen, klemmen en immobilisatietechnieken, die op een mat worden uitgevoerd. Dit zijn de uiterlijke vormen van deze krijgskunst. Het woord ‘aikido’ valt uiteen in drie Japanse woorden: ‘ai’ (harmonie), ‘ki’ (energie) en ‘do’ (de weg). Vrij vertaald betekent aikido dan ook: ‘de weg van de samenvloeiende krachten’. Meegaan met een aanval en deze juist daardoor te neutraliseren.

Mensen die worden bedreigd of aangevallen, verliezen snel hun kalmte en raken het overzicht kwijt. Ze reageren dan met een ongecontroleerde ‘fight or flight’-respons. Vaak staan ze zelfs letterlijk ‘vast’ in zo’n situatie. Door zich te centreren en te ontspannen, leren aikido-beoefenaars zich weer ’vrij te zetten’, en bewust te kiezen voor een gecontroleerde, effectieve respons. Voorop hierbij staat zelfbescherming, maar ook het streven naar conflictoplossing zonder destructiviteit en geweld.
Aikido kent geen wedstrijden. De beoefenaars kunnen zich in eigen tempo en naar eigen vermogen ontwikkelen

De fysieke en mentale ontspanning die centraal staat in het aikido, maakt dat aikidokas ook leren omgaan met niet-fysieke pressie en met de hectiek van het alledaagse leven.
Aikido kan dan ook door jong en oud beoefend worden. Aikido bevordert onze rust, kalmte en gezondheid.