Workshop Aikido als bedrijfssport

Aikido kan ook als bedrijfssport-activiteit ingezet worden. De nadruk ligt dan op het activeren en in conditie brengen en houden van het lichaam. Terloops komen dan evengoed de aspecten rond samenwerking en mentale vorming op de achtergrond aan bod.

Doel

Het doel van Bedrijfssport is het stimuleren van sport- en beweeggedrag ter verbetering van de gezondheid van werknemers met een zittend beroep en een inactieve leefstijl in de leeftijd van 18-67 jaar. Middelgrote (50-249 werknemers) en vooral grote (250+) bedrijven worden hierbij gestimuleerd om in samenwerking met Sport & Zaken, sportbonden en lokale sportverenigingen en eventueel uitvoerende ondersteuningsorganisaties vanuit het bedrijf op maat sportaanbod te creëren voor werknemers.

Doelgroep

De uiteindelijke doelgroep voor bedrijfssport is de werkende bevolking (18-67 jaar) met een zittend beroep en inactieve leefstijl. De interventie Bedrijfssport richt zich hierbij met name op middelgrote (50-249 werknemers) en vooral grote (250+) bedrijven. Bij deze organisaties is de kans op voldoende deelname voor de sportactiviteiten groter.

Aanpak

Bedrijfssport betekent op een actieve, leuke en gezonde manier met collega’s sporten onder professionele begeleiding. Bedrijfssport vindt plaats op een voor het bedrijf geschikte locatie en sluit aan op de werktijden.

Op basis van gesprekken met de contactpersoon van het bedrijf, meestal een Arbo coördinator, HR manager of de directeur, wordt een behoefte inventarisatie onder de werknemers uitgevoerd door middel van de Sport en Beweegscan. Op basis van deze inventarisatie word een op maat sportaanbod bepaald dat meestal bestaat uit de top 3 meest gekozen sporten die voor een periode van minimaal 3 maanden en minimaal 1x in de week wordt uitgevoerd aan werknemers van het bedrijf.

Sport & Zaken werkt voor Bedrijfssport samen met 21 sportbonden die een specifiek aanbod voor werknemers hebben en gebruikt kunnen worden voor het sport- en beweegprogramma. Van aikido tot wandelen, van badminton tot zwemmen.

Sport & Zaken biedt ondersteuning en regelt de contracten met de bedrijven en bonden en neemt de Sport- Beweegscan en de effectmetingen af. Sportaanbieders zoals fitnesscentra en de sportbonden met hieraan gelieerde lokale sportverenigingen in de buurt van het bedrijf regelen een gediplomeerde trainer. Zij verzorgen de uitvoering van het sportaanbod. De contactpersoon binnen het bedrijf draagt zorg voor de werving van deelnemers. Alle deelnemers worden bij aanvang lid van de verschillende sportbonden dat bij het programma zit inbegrepen. Dit helpt om de werknemers duurzamer te laten sporten en bewegen en dus langer actief te zijn. Sportbedrijven van de gemeente, buurtsportcoaches, zorginstellingen en andersoortige non-profitorganisaties kunnen ook de aanvrager zijn, maar laten de uitvoering over aan gediplomeerde trainers van de sportbond of lokale sportvereniging.

Meer weten over de lokale toepassing, implementatie en uitvoering van deze interventie? Neem contact op met Sport & Zaken en laat u nader informeren over de inhoud van de interventie en praktijkervaringen die inmiddels zijn opgedaan.

Stichting Sport & Zaken
Telefoon nummer: 026-4834482
Email: info@sportenzaken.nl