Workshop Coaching

In je werk kan je met persoonlijke vragen komen te zitten waar je individueel aan wilt werken. Vragen rond je functioneren, wat je ambities zijn, hoe je die wilt bereiken, hoe met die ene medewerker of leidinggevende om te gaan. Vragen die hebben te maken met hoe jij de krachten die in je werk hanteert Aikido is een krachtige fysieke metafoor om daar helderheid in te krijgen.

Doel

Op een persoonlijke en fysieke manier onderzoek doen naar de vraagstukken waar jij in je werk mee te maken hebt. Je sterke en zwakke kanten in je gedrag die daarbij van invloed zijn onderkennen, beïnvloeden en inzetten op een manier die bij jou past. Op zoek naar de motieven en waarden waarmee je werk wilt doen, om zo met respect voor jezelf en anderen optimaal je bijdrage te leveren aan de organisatie.

Doelgroep

Leidinggevenden , Hoger en Middenkader

Opbouw

Na een intake waarin jouw werkvraag ( of vragen ) wordt geformuleerd werken we in een aantal van te voren afgesproken sessies aan deze vraag of vragen. Daarbij worden Aikido principes en –oefeningen op maat gemaakt voor een voor jouw optimaal rendement. Elke sessie leidt tot nieuwe inzichten en daarmee tot materiaal voor de volgende. Op deze manier ontstaat verdieping van de kennis over je eigen doen en laten en de motieven daarvoor, alsmede de sleutel tot verandering.

Resultaat

Beter inzicht in je eigen handelen rond de thema’s die je hebt ingebracht.
Meer rust in gedrag en communicatie.
Meer helderheid over drijfveren en ambities.

Duur

1 tot 1,5 uur verdeeld over een aantal afgesproken sessies.

Groepsgrote

Didactisch maximum van 2