Training Onderwijs

Bewegen is voor kinderen essentieel. De training van Aikido biedt kinderen een uitstekende mogelijkheid om met plezier zowel hun lichamelijke vaardigheid als hun innerlijke kracht te ontwikkelen (doelgroep 1).

Aikido biedt daarnaast concrete handvatten voor leerkrachten, die dagelijks onder enorme mentale en fysieke druk staan. Druk van leerlingen, ouders, schoolleidingen en inspectie. Docenten in het lager en voortgezet onderwijs, zijn vaak gedwongen om te gaan met agressie en onveiligheid. Aikido start vanuit het lichaam om deze druk en stresssituaties te hanteren. De training is ook geschikt voor ouders, die een bijdrage willen leveren aan een veilig en vreedzame leer-en-werkomgeving voor hun kinderen. (doelgroep 2).

Doel

Een positieve bijdrage aan een veilige en vreedzame leeromgeving door een stevige, rustige en vreedzame houdingsontwikkeling van individuele docenten en scholieren.

Doelgroep 1: Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Vanuit het uitgangspunt dat “Aikido leuk is”, laten we kinderen en jeugd kennis maken met Aikido als bewegingsactiviteit (sport). Op een speelse manier komen de kinderen in aanraking met kernwaarden als discipline, respect, omgangsregels en samenwerking. Het kernconcept “eigen centrum” vergroot zelfvertrouwen en weerbaarheid van de kinderen.

Aikido leert kinderen :

  • Omgaan met verliezen – streven zonder strijden
    • Aikido leert dat de grootste ‘strijd’ een strijd tegen jezelf is. Dat komt omdat er geen onderlinge wedstrijd en competitie binnen Aikido is. Verliezen is dus geen pech maar een ander uitgangspunt voor zelfontwikkeling.
  • Samenwerken – samen leren samen leven
    • Aikido-oefeningen doe je altijd met een ander persoon. Tijdens het beoefenen van Aikido beschouwen we deze ook als partner, niet als vijand.

Opbouw

De trainingen van basisvormen en ukemi (vallen en rollen) leren de kinderen stevig te staan maar ook te vallen en bewegen. Naast deze fysieke training oefenen de kinderen de ademhaling om te ontspanning en ter verhoging van hun concentratie.
Binnen het VBO en HBO wordt ook de theorie over oosterse filosofie en culturele waarden ingevoerd.

Duur: 1 uur (1,5 uur voor VBO en HBO) x 3 sessies

Doelgroep 2: Leerkrachten en ouders

Voor de leerkrachten gaat Aikido over houdingstraining. In de training leren docenten hoe ze onder druk stevig kunnen staan met behoud van een open blik en overzicht kunnen houden. Men houdt de kracht in de buik en houdt het hoofd koel. Dit principe vergroot de stressbestendigheid en weerbaarheid. De training is ook geschikt voor ouders en verzorgers.

Vanuit Aikido wordt de ademhaling getraind, het aannemen van de juiste houding, en leert men hoe de eigen kracht in de buik bewaren zonder zichzelf te sluiten. Daarna gaan wij aan de slag om onder druk en omgeven door agressie dit vast te houden en de-escalerend te kunnen handelen.

Duur: 1,5 uur