Workshop Aikido voor reïntegratie en vitaliteit in het arbeidsproces

Wanneer iemand zijn baan verliest, heeft dat weerslag op de persoon en zijn/haar directe omgeving. Mensen willen graag ergens bij horen, ertoe doen en een bijdrage leveren. Dit bepaalt onze persoonlijke identiteit. Werkeloosheid (zeker langdurig) kan lijden tot verlies van energie, apathie, verstoord dagritme en verstoord gezinsverband, burn-out, ziekten en verslaving. Echter, ook in het arbeidsproces zelf kan door diverse redenen de vitaliteit en effectiviteit van een medewerker minder worden.

Doel

Doel van de training is het bevorderen van re-integratie in de arbeidsmarkt en de vitaliteit van cliënten/medewerkers. Mensen begeleiden van afwezig naar aanwezig zijn.

Doelgroep

De training is gericht op iedereen die (langdurig) werkloos is, deelneemt aan een reïntegratietraject, terug wil keren vanuit een ziekteproces, een ernstig ongeluk heeft gehad, in een mobiliteitspool zit, et cetera. Dus zowel voor mensen zonder werk als voor werknemers die om wat voor reden dan ook inactief of minder actief zijn.

De training kan op individuele basis worden aangeboden, of via organisaties als:

  • gemeentelijke overheidsdiensten zoals UWV, Werk & Inkomen;
  • reïntegratiebureau’s;
  • werkgevers;
  • arbodiensten;
  • verzekeraars;
  • etc.

Opbouw

Negativiteit wordt getransformeerd naar positiviteit. Van afwezig en ‘nergens energie voor hebben’ naar aanwezig en initiatief nemen. Vitale mensen hebben een energieke houding en bereiken meer. Dit leidt tot betere en gerichtere activiteiten om zich weer op de arbeidsmarkt te begeven, bijvoorbeeld door sollicitaties of her-, bij- en omscholing.

Resultaat

De deelnemers ervaren wat het is om in hun kracht te staan en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen wat ze uitstralen naar de omgeving. Mensen zijn weer aanwezig.

Duur

De training bestaat uit 8 wekelijkse groepslessen van circa 1,5 uur. Daarin wordt gewerkt met een aantal veilige oefeningen en principes uit het Aikido.

De training kan desgewenst worden gecombineerd met een traject van ca. 5 coaching gesprekken. Dit versterkt het effect van de training.

Workshop Vitaal met Aikido

Vitale medewerkers zijn krachtig en energiek. Vitaliteit wordt ook wel levenskracht of levenslust genoemd De levenskracht verdwijnt niet zo snel, het kan wel minder zichtbaar zijn geworden.Wanneer mensen inboeten aan vitaliteit kan de algehele sfeer en dynamiek in een team of op een afdeling meegezogen worden. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op de kwaliteit en productiviteit.

Doel

Doel van de training is het bevorderen van de vitaliteit van medewerkers. De levenskracht voeden zodat de energie gaat stromen waardoor medewerkers enthousiast en met passie aan het werk zijn.

Doelgroep

De training is er voor iedereen die aan zijn /haar vitaliteit wil werken. Zowel voor mensen zonder werk als voor werknemers die om wat voor reden dan ook inactief of minder actief zijn.

Opbouw

Met behulp van oefeningen uit het Aikido komen de mensen in beweging. Men leert de eigen balans te bewaren in de beweging. Stevig staan zonder te verstijven om onder druk en stress kalm te kunnen blijven.

Resultaat

Deze training is met name gericht op het hervinden van de levensenergie. In de Aikido spreken we over Ki, de innerlijke kracht die in ieder mens aanwezig is. Door deze op de juiste manier aan te spreken en in te zetten neemt de vitaliteit (enorm) toe. Dit leidt tot betere en gerichtere activiteiten in de werkomgeving.

Duur

De training bestaat uit blokken van 12 wekelijkse groepslessen van circa 1,5 uur. Daarin wordt gewerkt met een aantal veilige oefeningen en principes uit het Aikido.De training kan desgewenst worden gecombineerd met een traject van coaching gesprekken. Dit versterkt het effect van de training.