Workshop Aikido in de publieke sector: weerbaarheid en de-escalatie

In het dagelijks leven worden we vaak “belaagd”. Soms zelfs bedreigd. In de moderne, steeds sneller wordende maatschappij komt het steeds vaker voor dat we worden “aangevallen”. Behalve de fysieke aanval, zoals bijvoorbeeld bij een beroving, vindt ook steeds vaker de mentale aanval plaats: bijv. een conflict met iemand waar je als dienstverlener een service aan moet leveren.

De principes van Aikido bieden een keuze hier met zo min mogelijk weerstand en stress mee om te gaan. Aikido stelt de beoefenaar in staat om een ‘aanval’ nagenoeg zonder geweld te neutraliseren en te beheersen. Het sleutelwoord is hier “beheersen”, zonder te willen winnen of verliezen. Dit zorgt ervoor dat je je ook onder druk van een confrontatie comfortabel blijft voelen en je fysieke en mentale balans behoudt. Het biedt keuzemogelijkheden om van conflict te komen tot controle. Het is vooral controle over je eigen gedrag die het gedrag van de ander, de “aanvaller”, kan beïnvloeden.

Doel

Doel van de training is je door middel van oefeningen bewust worden van je eigen gesteldheid en houding. De oefeningen worden eerst solo en later met een oefenpartner gedaan en zijn a.h.w. een metafoor voor wat er op niet-fysiek niveau met je gebeurt.

Doelgroep

Dienstverleners in de publieke sector: buschauffeurs, baliemedewerkers etc.

Opbouw

We werken aan houding, de-escaleren en fysiek optreden. Afhankelijk van de doelgroep bieden we maatwerk.

Resultaat

De training is met name gericht op het bewustwording van ons eigen gedrag in geval van een confrontatie of conflict. Door onze eigen balans niet te laten verstoren ontstaat de mogelijkheid om een keuze te maken in het eigen gedrag. Op deze manier wordt een confrontatie geen aanleiding tot stress. “Comfortabel onder (werk)druk”.
De training is GEEN cursus zelfverdediging! De training is gericht op het vergroten van je weerbaarheid in moeilijke, bedreigende situaties!

Duur

Afhankelijk van het maatwerk 1 tot 6 sessie van 2 uur

Groepsgrootte

Didactisch minimum van 6

 

Training voor Ambulancepersoneel/ spoedeisende hulp.

Werken op een ambulance of bij de spoedeisende hulp vergt veel van je inlevings- en incasseringsvermogen. Je hebt te maken met mensen in nood en in paniek die snel geholpen willen worden en daardoor ongeduldig, kortaf en soms zelfs ronduit agressief kunnen zijn. Hoe hou je je staande onder de stress die zo op je af komt?

Aikido kan je hierbij helpen. Aikido is een Japanse verdedigingskunst waarbij de energie van de aanvaller door mee te bewegen wordt geabsorbeerd en vervolgens gebruikt om deze zonder schade voor beide partijen te neutraliseren.

Door zich te centreren en zich tijdens de actie te ontspannen leren aikido-beoefenaars zich weer ’vrij te zetten’, en ontstaat er, letterlijk en figuurlijk, ruimte voor een conflictoplossing zonder destructiviteit en geweld.

Maar, indien nodig, ook een mogelijkheid tot zelfbescherming die minder (of zelfs niet) schadelijk is voor de patiënt.

Door het beoefenen van Aikido wordt, naast het lichaam, ook de geest getraind in dit principe.

Wat als dit principe toepasbaar is tijdens het werk van medewerkers van ambulances en Spoedeisende hulp? Dan is vanaf de eerste ontmoeting met patiënten de toon anders: meer rust, meer overzicht en contact, meer duidelijkheid en meer gelijkwaardigheid. Maar ook de mogelijkheid tot een kalme manier van grenzen aangeven.

Gevolg is meer natuurlijk overwicht en leiderschap en meer wederzijds respect.

En mocht het onverhoopt toch tot een escalatie komen, dan is er door de Aikidotraining een mogelijkheid tot een ‘zachte’ vorm van de-escalatie.

 

De gildeleden van Bedrijfsaikido Nederland kunnen u trainen in deze vorm van patiëntbenadering. Bent u nieuwsgierig geworden?

Neem dan contact op met de secretaris van Bedrijfsaikido Nederland:

Wilko Vriesman, 06 5477 8193.

Of ga naar https://www.bedrijfsaikido.nl/contact/ en vul het contactformulier in.