Als leider valt of staat jouw effectiviteit vooral met de mate waarin je mensen met je mee krijgt. Hoe doe je dat op een constructieve manier, vooral als de druk groter wordt? Ben je je – ook als je onder druk staat – voldoende bewust van het effect van jouw handelen op je omgeving?Aikido ondersteunt jou in het hanteerbaar houden van deze druk en zo in stress situaties het hoofd koel te houden. Met Aikido leer je nog meer te vertrouwen op je intuïtie bij het omgaan met alles wat er op je af komt.Aikido leert je om andere dimensies, die je wel in je hebt maar nog niet bewust gebruikt, in te zetten.

Doel

Leren omgaan met druk in real-time, dat is waar effectief leiderschap mee staat of valt. Niet verstarren, maar met een open blik blijven ervaren wat er om je heen gebeurt en vervolgens daar adequaat op kunnen inspelen. Niet oordelen en verkrampt acteren, maar vertrouwen op jouw kracht en intuïtie om in het moment de meest passende keuze te kunnen maken.

Doelgroep

Leidinggevenden

Opbouw

In deze workshop gaan we na een korte kennismaking twee aan twee oefenen met didactische vormen uit het Aikido. We geven feedback op elkaars reactie (vechten, vluchten of verstarren) en de impact daarvan. Tevens onderzoeken we alternatieve reactievormen. In gezamenlijke reflectie leggen we de link naar praktijksituaties.

Resultaat

Beter inzicht in je eigen handelen onder druk;Grotere bereidheid om een stressvolle situatie open in te gaan en daardoor meer invloed uit te kunnen oefenen;Een andere beleving in stressvolle situaties ervaren die je in de praktijk kunt leren gebruiken voor effectief leiderschap;Verbinding kunnen houden met je omgeving in plaats van vechten, vluchten of verstarren.

Duur

1,5 uur tot een dagdeel

Groepsgrootte

Didactisch minimum van 6

Workshop  Teambuilding

Het zijn hectische tijden: veranderingen, crisis en reorganisaties. Daardoor ontstaat bij veel mensen stress. Hoe gaan we hier persoonlijk mee om en wat levert die reactie nu eigenlijk op: zowel voor onszelf als voor de organisatie?

Doel

Inzicht verkrijgen in verschillende manieren van reageren op verandering. Wat zijn alternatieve manieren van reageren en wat leveren die eigenlijk op? Aikido kent een unieke filosofie en werkvorm die doorgaans juist energie oplevert in plaats van kost door de manier waarop je reageert. Dat geeft je een andere kijk op verandering en de effecten daarvan.

Doelgroep

Management en medewerkers

Opbouw

Plenair wordt beschreven wat er op dat moment speelt in de organisatie. Vanuit de Aikido filosofie wordt onderzocht welke varianten er zijn om daar constructief mee om te kunnen gaan. Daarmee kun je zelf kiezen welke vorm jij als prettigste binnen de werkrelatie ervaart en welke mede voor de organisatie het meeste rendement oplevert.

Resultaat

Inzicht in verschillende manieren van omgaan met veranderingen;frictie en weerstand leren omzetten in pro-actief en constructief gedrag.Inzicht in gedragsalternatieven en eigen innerlijke kracht, waardoor je beter in staat bent om het belang te zien op alle organisatieniveaus.

Duur

1,5 uur tot een dagdeel

Groepsgrootte

Didactisch minimum van 6